INFORMACE

21. LISTOPADU 2020

Z důvodu opatření proti nakažlivé nemoci se bohužel letošní rekonstrukce neuskuteční.

Připomeňme si významnou událost v dějinách Plzně alespoň zde!

Generál Petr Ernest hrabě von Mansfeld byl vojenský podnikatel ve službách českých protestantských stavů.
Plzeň věrná habsburskému císařskému domu byla útočištěm pro katolické uprchlíky z Prahy a proto byl Mansfeld vyslán, aby město dobyl.
19. září dosáhla Mansfeldova armáda plzeňských předměstí a město bylo obleženo, protože k přímému dobytí neměl generál dost sil.
2. listopadu dorazilo protestantské dělostřelectvo, ale ráže ani počet děl nebyl dostatečný.
V této době již obráncům začalo docházet jídlo a oblehatelům naopak přicházely stále nové zásoby a rekruti.
21. listopadu 1618 se podařilo prorazit hradební zeď v dnešní Dřevěné ulici.
Následovalo několik hodin bojů muže proti muži a poté již Plzeň náležela oblehatelům.

Město zaplatilo vysoké výpalné a stavovské vojsko zde zůstalo až do konce roku 1620.

Výpalné i vydržování Mansfeldovy posádky vedly k obrovskému zadlužení měšťanů.
Na začátku obléhání vypálili sami Plzeňané svá předměstí, aby ztížili situaci oblehatelů.
V průběhu okupace se ve městě rozšířily nemoci, nesprávně v dobových záznamech označované jako mor, které značně snížily počet obyvatel.

Z Plzně, která byla do roku 1618 druhým nejvýznamnějším městem Českého království hned po Praze
se stalo provinční město...

FOTOGALERIE

PARTNEŘI

Kudyznudy.cz - tipy na výlet